Samengestelde werkwoorden: scheidbaar en onscheidbaar

Link

In de Nederlands taal komen veel samengestelde werkwoorden voor zoals weggaan, beantwoorden en verkopen. Deze werkwoorden bestaan uit een werkwoord en een voorvoegsel (voorzetsel of bijwoord). Samengestelde werkwoorden zijn onder te verdelen in scheidbare en onscheidbare werkwoorden.

Hoe kom je erachter of je te maken hebt met een scheidbaar of onscheidbaar werkwoord? Wanneer en hoe splits je een scheidbaar werkwoord? We gaan eerst in op deze vragen en oefenen vervolgens met de werkwoordstijden en spelling van samengestelde werkwoorden.