Wat is juist: gestofzuigd, stofgezuigd of stofgezogen?

Chat

De verleden tijd is stofzuigde en het voltooid deelwoord is gestofzuigd.

Het werkwoord stofzuigen bestaat uit twee delen: stof en zuigen. De delen stof en zuigen mogen niet uit elkaar gehaald worden, de delen zijn onscheidbaar. Het is dus niet: ik zuig stof, maar ik stofzuig.

Het ligt voor de hand het werkwoord te vervoegen als: stofzuigen – stofzoog – stofgezogen (net als zuigen – zoog – gezogen). 

Maar de afspraak is dat er geen sterke werkwoorden meer bijkomen om onze taal niet onnodig moeilijk te maken. En omdat stofzuigen een relatief nieuw werkwoord is, wordt het zwak vervoegd. Het is dus niet ik stofzoog, maar ik stofzuigde. Dus als er een nieuw werkwoord ontstaat en het is onscheidbaar, moet je het vervoegen als een zwak werkwoord. Ook al klinkt dat vreemd.

 

Bron: taaluilen.nl, taalwinkel.nl

Wat kies ik: de verleden tijd of het voltooid deelwoord?

Standaard

Vandaag hebben we in het kort herhaald welke werkwoordstijd je kiest als je het hebt over een gebeurtenis in het verleden. En hoe spel je deze werkwoordsvorm dan goed? Ook hebben we op een rijtje gezet wanneer we bij een voltooid deelwoord hebben of zijn gebruiken. Hier vind je de uitleg van de werkwoordspelling van de verleden tijd en van het voltooid deelwoord.

Als de verleden tijd of het voltooid deelwoord van een werkwoord afwijkt van de regelmaat die we zien bij zwakke werkwoorden, spreken we van sterke werkwoorden. We hebben geoefend met de spelling van sterke werkwoorden in de verleden tijd en voltooid tegenwoordige tijd. Regelmatig oefenen helpt om te onthouden hoe we sterke werkwoorden in deze werkwoordstijden goed moeten spellen.

Foodvlogs van man tot man

Link

Een geliefd onderwerp van de cursisten is eten. Dit artikel uit Metronieuws gaat over foodvlogs. Als reactie op de vele vrouwelijke foodbloggers en -vloggers, zijn twee mannelijke koks met een eigen Youtube-kanaal gestart. In hun vlogs zetten ze trendy food voor mannen op de kaart.

We breiden onze woordenschat uit met woorden zoals sufferd. Ook komen we in de tekst veel Engelse woorden tegen die in de Nederlandse taal zijn opgenomen.

Lees hier het artikel

 

Vrouwen leren tweede taal makkelijker dan mannen

Chat

Een groep taalwetenschappers van de Radboud Universiteit Nijmegen heeft onderzocht dat vrouwelijke immigranten gemiddeld beter zijn in het leren van een tweede taal dan mannen. De Nijmeegse onderzoekers zoeken de oorzaak in erfelijke aanleg.

Dit onderzoeksresultaat is een mooie opsteker voor de vrouwelijke NT2 cursisten! Ben je nieuwsgierig hoe dit precies zit? Hier vind je het artikel ‘Vrouwen leren tweede taal makkelijker dan mannen’ van Kennislink. Bij het artikel heb ik een lijst toegevoegd met de betekenissen van lastige woorden en woordcombinaties die in de tekst voorkomen, zodat je de tekst nog beter kunt begrijpen.

Toekomende tijd

Chat

Wanneer gebruik je het werkwoord zullen en wanneer gaan in een zin? Is er verschil tussen je zal en je zult? Hoe vraag ik nu precies iets op een beleefde manier? Zomaar een paar vragen die te maken hebben met het gebruik van de toekomende tijd.

In de praktijk gebruiken we vaak het werkwoord gaan als wie iets zeggen of schrijven over de toekomst. Het hulpwerkwoord zullen geeft ook aan dat de zin in de toekomende tijd (futurum) staat. De verschillende mogelijkheden om de toekomende tijd op de juiste manier te gebruiken heb ik op een rijtje gezet. Het is nuttig veel te oefenen, zodat je de verschillende vormen op de goede wijze leert te gebruiken. In de les hebben hebben we de toekomende tijd vooral mondeling geoefend. Hier vind je twee schriftelijke oefeningen over het gebruik van de toekomende tijd en de antwoorden.

Tegenwoordige tijd

Standaard

We gebruiken de tegenwoordige tijd (presens) voor iets wat nu gebeurt. Maar wanneer nog meer? En hoe spel je de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd ook alweer op de juiste manier?

Vandaag hebben we de tegenwoordige tijd van zwakke, sterke en onregelmatige werkwoorden weer even herhaald. De korte uitleg vind je hier. In de les blijven we de komende tijd met de tijden en spelling van werkwoorden oefenen, zoals een oefening met het vervoegen van werkwoorden in de tegenwoordige tijd en een oefening met modale werkwoorden.

Wil je meer weten over de grammatica en spelling van werkwoorden? De uitleg is te vinden op de pagina Grammatica en Spelling.

Gebruik van het woord ‘er’

Link

Het gebruik van het woord ‘er’ in het Nederlands is vrij ingewikkeld. Het is niet altijd duidelijk wat de precieze betekenis van ‘er’ is en het woord kan op verschillende manieren gebruikt worden.

Vandaag zijn we bezig geweest om de manieren waarop ‘er’ wordt gebruikt van elkaar te onderscheiden. We hebben gemerkt dat het best lastig is om het woord ‘er’ op de juiste plaats in de zin te zetten, zeker wanneer er meerdere bijwoorden in de zin staan.

Hier vind je de uitleg van het gebruik van het woord ‘er’ en kun je oefenen met ‘er’ als plaatsaanduiding en  ‘er’ in combinatie met voorzetsels. Op de pagina Grammatica en spelling staan nog meer oefeningen met de antwoorden.

De a van man en de aa van maan

Audio
Korte en lange klank

Vandaag zijn we start gegaan om de klanken [a] en [aa] te onderscheiden door te luisteren naar de hoorbare verschillen van de korte en de lange klank. In een oefening moesten de cursisten luisteren naar twee woorden en daarna (met behulp van kaartjes) aangeven of de klanken van deze twee woorden gelijk of niet gelijk waren. Ook hebben de cursisten in een andere oefening met kaartjes aangegeven of ze een korte of lange klank hoorden. Dit was soms best pittig!

Merk je wat er gebeurt met je mond als je de klanken uitspreekt?

De [a] van man klinkt kort. De mond is open en de manier waarop je de klank maakt, ligt achterin de mond.

De [aa] van maan klinkt iets langer. De mond is helemaal open en de manier waarop je deze klank maakt ligt in het midden van de mond. Probeer maar eens: als je je hand onder je kin houdt, voel je je kin duidelijk naar beneden gaan.

Voorzetsels

Galerij

Toen ik na de zomervakantie voorstelde om een aantal verschillende grammatica oefeningen te herhalen, kreeg ik van een van de cursisten te horen: “Ik ben alles weer vergeten!” Nou, dat viel wel mee. We zijn eerst begonnen met een oefening met voorzetels. Je merkt dat het goed is om dit onderdeel regelmatig te herhalen en vaste combinaties onder de aandacht te blijven brengen. Hier vind je de antwoorden van de oefening.