De a van man en de aa van maan

Audio
Korte en lange klank

Vandaag zijn we start gegaan om de klanken [a] en [aa] te onderscheiden door te luisteren naar de hoorbare verschillen van de korte en de lange klank. In een oefening moesten de cursisten luisteren naar twee woorden en daarna (met behulp van kaartjes) aangeven of de klanken van deze twee woorden gelijk of niet gelijk waren. Ook hebben de cursisten in een andere oefening met kaartjes aangegeven of ze een korte of lange klank hoorden. Dit was soms best pittig!

Merk je wat er gebeurt met je mond als je de klanken uitspreekt?

De [a] van man klinkt kort. De mond is open en de manier waarop je de klank maakt, ligt achterin de mond.

De [aa] van maan klinkt iets langer. De mond is helemaal open en de manier waarop je deze klank maakt ligt in het midden van de mond. Probeer maar eens: als je je hand onder je kin houdt, voel je je kin duidelijk naar beneden gaan.